Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
254/PGDĐT-TCCB28/07/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tải về
33/KH-PGDĐT04/04/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gđ 2021-2030 Tải về
32/KH-PGDĐT01/04/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 Tải về
25/KH-PGDĐT15/03/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Tải về
79/PGDĐT-NGLL15/03/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn dạy môn GDTC, GDQPAN và hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng thời gian học [...] Tải về