Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
28/02/2018Trường THCS Trần Quang DiệuKẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 Tải về
28/02/2018Trường THCS Trần Quang DiệuQUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO 3 CÔNG KHAI Tải về
254/PGDĐT-TCCB28/07/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tải về
174/TB-UBND29/07/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2022-2023 Tải về
187/QĐ-UBND20/06/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc giải thể Trường mầm non Bình An, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Tải về
52/TB-PGDĐT08/06/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoDanh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu [...] Tải về
33/KH-PGDĐT04/04/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gđ 2021-2030 Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
20/10/2017Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
Trường THCS Trần Quang DiệuKẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
07/03/2018Trường THCS Trần Quang DiệuMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Tải về