Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
28/02/2018Trường THCS Trần Quang DiệuKẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 Tải về
28/02/2018Trường THCS Trần Quang DiệuQUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO 3 CÔNG KHAI Tải về
228/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc tổ chức nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2019 Tải về
224/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức một số công tác đầu năm học 2019-2020 cấp THCS Tải về
222/QĐ-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc thành lập BCĐ ATTP ngành GDĐT huyện Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
223/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 Tải về
92/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoThực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm học 2019-2020 Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
20/10/2017Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
Trường THCS Trần Quang DiệuKẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
07/03/2018Trường THCS Trần Quang DiệuMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Tải về