Lễ Khai Mạc Hè và ra quân thực hiện vườn cây nhớ ơn Bá ngày 01 tháng 06 năm 2019

Lễ Khai Mạc Hè và ra quân thực hiện vườn cây nhớ ơn Bác ngày 01 tháng 06 năm 2019 tại trường THCS Trần Quang Diệu